Ten serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie.
Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz tutaj
Kliknij ZGADZAM SIĘ, aby ta informacja nie wyświetlała się ponownie
sklephops.pl
Dostawa

Dostawa

Wysyłka

Zamówienia poniżej 50 zł będą wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej

Przed wysłaniem każdy towar jest sprawdzany pod względem jakości i wyposażenia (jest kompletny z instrukcją i gwarancją)
b) zamówiony towar dostarczony będzie na adres, który zostanie przez Państwa określony jako adres dostawy
c) nie realizujemy dostawy towaru bez podania nr telefonu w przypadku klienta indywidualnego, a w przypadku firmy dodatkowo numeru NIP.

Zwroty towaru

W terminie 14 dni od otrzymania towaru zamówionego w sklepie internetowym, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Nie stosuje się go również do zakupów dokonanych w sklepie stacjonarnym, w tym do realizacji rezerwacji dokonanych przez Serwis.

Jeżeli zwracany towar został uszkodzony przez kupującego w sposób pomniejszający jego wartość (w rozumieniu definicji zawartej w "Postanowieniach ogólnych" niniejszego regulaminu – Sprzedającemu przysługuje prawo do pomniejszenia zwracanej w ramach odstąpienia od umowy kwoty o wartość, jaką będzie musiał ponieść w celu doprowadzenia zwracanego towaru do stanu z chwili wydania rzeczy Kupującemu lub o kwotę o którą będzie musiał pomniejszyć wartość rzeczy w momencie jej ponownej sprzedaży

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy rozumieć koszt odesłania towaru do Sprzedającego. Sprzedający ponosi koszt wysłania towaru do Kupującego w kwocie nieprzekraczającej równowartości opłat zwykłego transportu. W celu przyśpieszenia procedury zwrotu płatności za zwracany towar Kupujący powinien jednoznacznie wskazać w jaki sposób chce otrzymać zwracaną płatność. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru Sprzedający dokona sprawdzenia produktu czy nie nosi śladów uszkodzeń pomniejszających wartość. Jeżeli zwracany towar nie jest uszkodzony w sposób pomniejszający jego wartość, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Kupującego listem priorytetowym na koszt Sprzedającego.

Zwrot towaru do Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez Sprzedającego. Wraz z odsyłanym towarem Kupujący winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu, chyba że Kupujący uiści różnicę pomiędzy ceną uwzględniającą zniżkę a ceną normalną.

Procedura reklamacji

Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedający. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedającego, która stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Kupującego. Sprzedający rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

Poniesione przez Kupującego koszty wysłania towaru w ramach procedury reklamacyjnej do Sprzedającego są zwracane w przypadku uwzględnienia reklamacji na wskazany przez Kupującego numer konta , w ten sam sposób zwracane są koszty wysłania towaru do Kupującego które pokrywa Sprzedający, jeśli uwzględniono reklamację. Jeżeli towar dostarczony do Sprzedającego okaże się sprawny a Sprzedający nie wykryje usterki, Sprzedający odeśle towar na koszt Kupującego.

Do przesyłki reklamowanej powinny być dołączone informacje o danych kontaktowych Kupującego w szczególności imię, nazwisko, adres, a także zwięzłe opisanie przyczyny reklamacji.

W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej Kupujący może wysłać zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail: sklep@sklephops.pl.. Po przesłaniu zgłoszenia reklamacyjnego, zgłoszeniu zostanie nadany numer reklamacji, który można umieścić na przesyłce w celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrywania reklamacji.

W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.